top of page
  • Writer's pictureConny Hertzberg

Den klimatpositiva stadsdelen i samarbete med Skanska

Under H22 visar Skanska den klimatpositiva stadsdelen, Ljusekulla. Grönska, närpoducerade odlingar och smarta energilösningar bidrar till ett bättre klimat och DiPPERs citylogistiklösning för e-handel reducerar antalet fordonsrörelser till ett minimum.


Fredag den 1/7 står DiPPER i Skanskas monter i Oceanhamnen. Kom in så skall vi förklara hur vi kan göra e-handelsleveranser kostnadseffektiva med högre tillgänglighet och samtidigt reducera antalet fordonsrörelser i bostadsområden till ett minimum.

47 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


Post: Blog2_Post
bottom of page